Huviala- ja koolitustingimused

Kõik huviringid ja kursused leiad SIIT.

 

  1. Huvialaringidesse ja koolitustesse registreerumine

 

Huvialaringides ja kursustel osalemiseks tuleb kliendil end eelnevalt registreerida (huvialaringidesse saavad alaealisi registreerida ka nende eestkostjad). Huvialaringidesse ja kursustele saab registreeruda läbi Manta Maja kodulehe (www.mantamaja.ee) täites vastava registreerimisvormi.

Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele. Interneti teel registreerudes saadetakse registreerujale hiljemalt viie tööpäeva jooksul registreerimiskinnitus. Hiljemalt nädal enne kursuse toimumist saadetakse kliendi e-mailile e-arve ning kursust/huvialaringi puudutav lisainfo.  Arve väljastatakse ka juriidilistele isikutele.

Huvilistel on võimalik kursustele registreeruda kuni õppegruppi täitumiseni.

 

  1. Tasumine

 

Kliendil on õigus huvialaringi/kursuse tegevusest osa võtta juhul, kui ta on ettenähtud tähtajaks tasunud õppemaksu.

Õppemaksu tasumine toimub pangaülekandega vastavalt esitatud e-arvele. Pangakaardiga Manta Majas kohapeal kursuse eest tasuda ei ole võimalik, ent erandolukorras (kokkuleppel Manta Majaga) on kliendil võimalik tasuda õppemaks kohapeal vähemalt üks päev enne huvialaringi/koolituse algust sularahas. Antud juhul väljastatakse kliendile sularahamakse arve.

Nõutud osalustasu/õppemaks peab olema tasutud enne huvialaringi/koolituse algust, vastasel korral on Manta Majal õigus klient õppegrupi nimekirjast kustutada.

Üksikutel kursuste/õpitubade eest tuleb tasuda enne õppetegevust algust kohapeal sularahas ning sel juhul teavitatakse klienti sellest ette. 

Kursuste eest tasutakse eurodes (€).

 

  1. Huvialaringi või kursuse ärajäämine

 

Juhul kui huvialaringi/kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid on korraldajatel õigus huvialaring/kursus ära jätta. Sellisel juhul teavitatakse klienti antud otsusest hiljemalt kolm tööpäeva enne huvialaringi/kursuse algust kas e-maili või telefoni teel.

Juba tasutud õppemaks makstakse kliendile tagasi. Kliend soovil on võimalus kanda varasemalt tasutud õppemaks ka üle mõnele teisele huvialaringile/kursusele: olenevalt kliendi poolt välja valitud uue huvialaringi/kursuse õppemaksu suurusest sooritab klient Manta Majale e-arve alusel juurdemaksu või tagastab Manta Maja kliendile enammakstud summa.

 

  1. Huvialaringist või kursusest loobumine ning õppemaksu tagastamine

 

Kui kliendil ei ole võimalik juba registreeritud ja tasutud huvialaringist/kursusest osa võtta, tuleb tal sellest teavitada Manta Maja vähemalt 48 tundi enne huvialaringi/koolituse algust telefoni või e-posti teel. Hilisemate pretensioonide korral väljastatud e-arvet reeglina ei tühistada ning juba tasutud õppemaksu kliendile üldjuhul ei tagastata.

Pikaajaliste kursuste korral, mil klient tasub korraga mitme kontakttunni eest, tuleb teavitada Manta Maja õppetegevusest loobumisest vähemalt 48 tundi enne esimese kontakttunni algust. Keset õppetegevust osalustasu tagastamistingimused sõltuvad konkreetsest huvialaringist/kursusest ning selle kohta on võimalik vajadusel pärida lisainformatsiooni Manta Majalt. Olukorras, kus klient on osalenud vähemalt pooltes kontakttundides, juba tasutud õppemaksu kliendile üldjuhul ei tagastata.

 

Täiendav info: katre@hammerhead.ee