Nutikas Manta

Programmeerimisring – Scratch

Selles ringis programmeerime mänge ja animatsioone lastele sobivas keskkonnas Scratch. Me ei kirjuta keerulisi võõrkeelseid ridu, vaid paneme tegelased liikuma graafilisi plokke libistades. Niimoodi on programmeerimine põnev ja lõbus!
Lisaks tutvume teistes keskkondades (näiteks Code.org) toredate mängudega, mis õpetavad programmeerimiseks vajalikke oskusi.
Ringi eesmärgiks on arendada loogilist, loovat ja kriitilist mõtlemist, aga kindlasti ka probleemilahendusoskust, suhtlemisoskust ja koostöövõimet.
Ringi on oodatud 8-12-aastased lapsed.
Osalemiseks on vaja lapsele luua kasutaja: https://scratch.mit.edu/.
Huviringi kestvus on 7.märts – 30.mai 2018. Ringi esimene tund on kõigile huvilistele tasuta ning oodatud on ka lapsevanemad.
Kuna kohtade arv on piiratud, siis koha kindlustamiseks palume registreerida end saates lapse nime, vanuse, soovitud ringi ning lapsevanema telefoninr aadressile kaidi@hammerhead.ee.
Ringi maksumus on 40€.

Huviringid kestavad 1,5h ning toimuvad igal kolmapäeval algusega kell 15:30.
Õpetajaks on Anni Jaagant.

NB! Huviringis kasutatakse enda isiklikku arvutit!